پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (4), شماره (12), سال (2011-10) , صفحات (73-86)

عنوان : ( بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , راضیه قصاب زاده راینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مادها و پارس ها دو گروه از مهاجران آریایی بسیار نزدیک به هم بودند که احتمالا در نیمه دوم هزاره‌ی دوم پیش از میلاد وارد فلات ایران شدند و در شرق کوههای زاگرس مستقر شدند. حضور اقوام مختلف در منطقه در این زمان و سپس یورش های مکرر آشوریان علیه این اقوام و گروه ها، از جمله مادها و پارسها سبب گردید که آنان برای مقابله با این تهاجمات مکرر گرد هم آیند و بنا براین اولین اتحادیه مادی تحت رهبری دیااُکو و شاید همزمان اتحادیه ای از پارسها تحت رهبری هخامنش در ایران شکل گرفت. بررسی چگونگی رابطه مادها با پارسها پس از این حادثه و پیش از تشکیل امپراتوری هخامنشیان، موضوع کنکاش این مقاله است. هرچند بسیاری از اندیشمندان با استناد به گزارش هرودت ازسلطه مادها بر پارسها در طول حکومت مادها پس از فرمانروایی فرورتیش سخن می گویند، اما در این مقاله تلاش شده است براساس گزارش مورخان یونانی و مقایسه آن با اسناد میانرودان، بویژه منابع آشوری و بابلی و داده های باستانشناسی وبا استفاده از شیوه تحقیقات تاریخی نشان دهد که برخلاف ادعا های مطرح شده توسط اندیشمندان تاریخ کهن ایران ، رابطه مادها و پارسها در این دوره و پیش از تلاش آستیاگ برای تصرف سرزمین پارس در زمان کورش دوم (کورش بزرگ) که منجر به جنگ بین این دو و در نهایت سلطه پارسها بر مادها در این زمان شد بیشتر دوستانه بودو به نظر می رسد تا پیش از فرمانروایی آستیاگ که برای اولین بار در صدد تصرف سرزمین پارس بر آمد برخورد عمده ای بین این دو گروه ازآریاهای خویشاوند انجام نشده باشد.

کلمات کلیدی

, مادها, پارس‌ها, آشوریان, هردوت , زاگرس , میان رودان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029835,
author = {ایمان پور, محمدتقی and قصاب زاده راینی, راضیه},
title = {بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان},
journal = {پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان},
year = {2011},
volume = {4},
number = {12},
month = {October},
issn = {2008-6253},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {مادها، پارس‌ها، آشوریان، هردوت ، زاگرس ، میان رودان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A قصاب زاده راینی, راضیه
%J پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان
%@ 2008-6253
%D 2011

[Download]