the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research , 2012-05-16

عنوان : ( تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خدماتی که از طریق اینترنت عرضه میشوند را به صورت یک سیستم صف معرفی و تحلیل میکنیم. یکی از اجزای اصلی و تاثیرگذار در کیفیت خدمات اینترنتی، وب سرورها هستند. هدف از این مقاله استفاده از مدل های ریاضی تئوری صف برای تجزیه و تحلیل عملکرد وب سرورها در حوزه مدیریت و بهینهسازی شبکه اینترنت است. در این مقاله پس از معرفی و مدل بندی مساله، نمودار آهنگ را برای مساله طراحی نموده ایم و سپس خلاصه ای از نتایج محاسباتی حاصل از شبی هسازی آورده شده است.

کلمات کلیدی

, وب سرور, مدیریت شبکه, تئوری صف, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029839,
author = {پیرایش, محمدعلی and محسنیان هروی, شهرزاد},
title = {تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی},
booktitle = {the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {وب سرور، مدیریت شبکه، تئوری صف، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی
%A پیرایش, محمدعلی
%A محسنیان هروی, شهرزاد
%J the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research
%D 2012

[Download]