تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (12), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (51-60)

عنوان : ( بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری )

نویسندگان: عبداله همتیان سورکی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی قیافه داوودی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری

کلمات کلیدی

, نان , بسته بندی, بیاتی, خاک رس, نانو کامپوزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029852,
author = {همتیان سورکی, عبداله and طباطبائی یزدی, فریده and مهدی قیافه داوودی and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-5672},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {نان -بسته بندی- بیاتی-خاک رس- نانو کامپوزیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری
%A همتیان سورکی, عبداله
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مهدی قیافه داوودی
%A مرتضوی, سید علی
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2012

[Download]