ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01

عنوان : ( مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن )

نویسندگان: صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت صحیح عملیات کشاورزی و حفظ کربن آلی خاک، از جمله عوامل مهم در کشاورزی پایدار می باشند. توپوگرافی به‌عنوان یکی از عامل اصلی تکامل خاک، اثر قابل ملاحظه ای بر توزیع مکانی رطوبت، دما و در نتیجه کربن آلی خاک دارد. برای مطالعه تاثیر موقعیت‌های مختلف شیب بر میزان کربن آلی خاک تعداد 80 نمونه در چهار موقعیت شانه شیب، شیب پشتی، پای شیب و پنجه شیب در یک شیب تپه در حوزه آبخیز توشن، غرب شهرستان گرگان، برداشت شد. نتایج نشان داد که قسمت های پای‌شیب و پنجه‌شیب بیشترین مقدار کربن آلی خاک و رس را داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که شناسایی تغییرات کربن آلی خاک در موقعیت‌های مختلف شیب، برای مدیریت مناسب اراضی لازم است.

کلمات کلیدی

, توپوگرافی, توشن, کشاورزی پایدار, کربن آلی خاک, لس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029868,
author = {صدیقه ملکی and فرهاد خرمالی and فرشاد کیانی and کریمی, علیرضا},
title = {مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن},
booktitle = {ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2012},
location = {خورسگان اصفهان, ايران},
keywords = {توپوگرافی، توشن، کشاورزی پایدار، کربن آلی خاک، لس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن
%A صدیقه ملکی
%A فرهاد خرمالی
%A فرشاد کیانی
%A کریمی, علیرضا
%J ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2012

[Download]