ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01

عنوان : ( تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن )

نویسندگان: صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به ذخایر کربن آلی با دقت بالا لازمه توسعه کشاورزی پایدار، حفاظت و بازیابی اکوسیستم‌های موجود در اراضی می‌باشد. عملیات زراعی نامناسب و سنتی می‌تواند موجب کاهش میزان ماده آلی و کیفیت خاک شود. نامطلوب شدن کیفیت خاک زمانی تشدید می‌شود که عملیات زراعی روی اراضی شیبدار انجام شود. بدین منظور مطالعه‌ای با هدف بررسی تغییرات کربن آلی در جهات مختلف شیب روی اراضی شیبدار لسی منطقه توشن استان گلستان صورت گرفت. نمونه‌ برداری به طریق سیستماتیک تصادفی در سه جهت مختلف شیب (شمال شرقی، شرق، جنوب شرقی) از عمق 0-20 سانتی‌متری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که میانگین و بیشترین مقدار کربن آلی خاک در جهت شمال شرقی بیشتر از سایر جهت ها بوده است و مقدار کربن آلی بین سه جهت شیب اختلاف معنی داری بین شیب شمال شرقی با دو جهت دیگر در سطح 5 درصد نشان داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به جهات مختلف شیب بایستی مدیریت مناسب در مورد کربن آلی صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, توشن, جهات شیب, کشاورزی پایدار, کربن آلی خاک, لس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029869,
author = {صدیقه ملکی and فرهاد خرمالی and فرشاد کیانی and کریمی, علیرضا},
title = {تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن},
booktitle = {ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2012},
location = {خوراسگان اصفهان, ايران},
keywords = {توشن، جهات شیب، کشاورزی پایدار، کربن آلی خاک، لس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن
%A صدیقه ملکی
%A فرهاد خرمالی
%A فرشاد کیانی
%A کریمی, علیرضا
%J ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2012

[Download]