اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT2012 , 2012-09-11

عنوان : ( شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور )

نویسندگان: حجت دهقانی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور (RFC)، از جمله روش های انتگراسیون انرژی می باشد که می تواند سبب کاهش قابل توجه مصرف انرژی و در نتیجه هزینه های عملیاتی در برجهای تقطیر گردد. دشوار بودن کنترل و طراحی پیچیده اینگونه فرایندها موجب گردیده است تا بکارگیری آنها در صنعت با مشکلات فراوانی مواجه گردد. در این مقاله، شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور برای جداسازی مخلوط آب و متانول با استفاده از شبیه سازی دینامیکی فرایند با استفاده از نرم افزار Aspen-Hysys 2009 بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد روش مذکور قادر به کاهش هزینه های عملیاتی در حدود 59.5 درصد در مقایسه با برج های تقطیر متداول می باشد. جهت کنترل ای فرایند، 5 حلقه کنترلی شامل فشار، سطوح مایع در دو مخزن جمع آوری محصولات و غلظت محصولات بالا و پایین برج استفاده گردیده اند. محاسبات ماتریس شاخص تداخل نسبی بر مبنای مدل تقریبی فرایند، بیانگر تداخل نسبتا کم مابین حلقه های کنترل غلظت می باشد. همچنین عملکرد مناسب سیستم در صورت اعمال اغتشاشات نظیر تغییر در دبی و غلظت خوراک برج، نشانگر توانایی ساختار کنترلی به کار گرفته شده در کنترل فرایند می باشد.

کلمات کلیدی

برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور کنترل فرایند ماتریس شاخص تداخل نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029871,
author = {دهقانی, حجت and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT2012},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور کنترل فرایند ماتریس شاخص تداخل نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور
%A دهقانی, حجت
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT2012
%D 2012

[Download]