حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (343-344)

عنوان : ( اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران )

نویسندگان: فرحناز درمیانی , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضمن بررسی فون کنه‌های زیان آور درختان میوه شهرستان بیرجند در سال 1389 نمونه‌هایی از دو گونه کنه زیان آور جمع آوری شدند. نمونه-ها با استفاده از منابع موجود تا حد امکان شناسایی و توسط دکتر اون سیمن (استرالیا) تائید شدند. با توجه به منابع، گونه‌های Schizotetranychus sayedi Attiah که از روی انجیر، بادام، انگور، سیب، و زردآلو از مناطق فوداج، القورات، نوفرست و حسن آباد جمع‌آوری شد و گونه Tetranychus schoenei McGregor که از روی بادام، انگور، زرد آلو، آلو و سیب از امیر آباد، القورات، شمس آباد و حسن آباد جمع‌آوری شد، برای فون ایران جدید می‌باشند.

کلمات کلیدی

, فون, کنه‌های گیاه خوار, درختان میوه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029887,
author = {درمیانی, فرحناز and صادقی نامقی, حسین},
title = {اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {343--344},
numpages = {1},
keywords = {فون، کنه‌های گیاه خوار، درختان میوه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران
%A درمیانی, فرحناز
%A صادقی نامقی, حسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]