زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (1089-1110)

عنوان : ( بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: صفورا زمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساسی­ ترین روش برای کاربری زمین در مناطق کوهستانی ارزیابی خطر سقوط سنگ است که به‌علت گسترش ساخت­وساز در آن مناطق و خطر سقوط سنگ، مسائل جانی و مالی فراوانی ایجاد می­کند. هدف این مقاله ارزیابی خطر سقوط سنگ در شمال روستای یدک است. روستای یدک از توابع شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی در شمال­شرق­­­­ ایران قرار دارد. وجود آهک­های تیرگان با درز و شکاف فراوان در شمال‌شرق این روستا سبب ناپایداری شیب و احتمال سقوط سنگ شده و برای مناطق مسکونی روستایی نزدیک شیب خطر آفرین است. نوع سنگ، ژئومورفولوژی، شبکه زه‌کش و فعالیت­های لرزه­ای از عوامل مؤثر در لغزش هستد. برای بررسی سیستم درز و شکاف­ها در منطقه، 180 ناپیوستگی برداشت و از نرم‌افزار Dips استفاده شده است. از آن‌جا که سقوط سنگ از جمله ناپایداری­های اصلی در شیب قسمت شمالی روستای یدک است، از برنامه Rocfall برای تعیین محدودۀ خطر و بررسی نحوۀ سقوط سنگ استفاده شده است. سرانجام نقشه پهنۀ خطر سقوط سنگ در این روستا با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شده است.

کلمات کلیدی

سقوط سنگ؛ آهک تیرگان؛ ناپیوستگی؛ نرم‌افزار Rocfall
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029892,
author = {زمانی, صفورا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی)},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-6837},
pages = {1089--1110},
numpages = {21},
keywords = {سقوط سنگ؛ آهک تیرگان؛ ناپیوستگی؛ نرم‌افزار Rocfall},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی)
%A زمانی, صفورا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2011

[Download]