پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (8), شماره (26), سال (2012-3) , صفحات (79-92)

عنوان : ( حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر در مقام بیان دیدگاه فیض کاشانی درباره حکم نماز مشتمل بر مطالب زیر است : برگزاری نخستین نماز جمعه در اسلام توسط پیامبر ص حکمت خطبه نماز جمعه که باید در جهت تحکیم مبانی عقیدتی و بیان مسائل لازم مربوط به جامعه اسلامی باشد و نیز بیان اقوال فقهای امامیه درباره حکم نماز جمعه قول فیض کاشانی بر وجوب تعیینی و دلائل وی بر این قول از آیات روایات از پیامبر صلی الله علیه و اله و امامان معصوم ع احکام مستفاد از روایات.

کلمات کلیدی

, براندازی , جرم انگاری , فقه سیاسی , شریعه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029913,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {26},
month = {March},
issn = {1735-7233},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {براندازی - جرم انگاری - فقه سیاسی - شریعه و مصلحت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2012

[Download]