سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی , رضا حاجی محمدی فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

به فایل پیوست مراجعه شود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029919,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر and حاجی محمدی فریمانی, رضا},
title = {ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {به فایل پیوست مراجعه شود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حاجی محمدی فریمانی, رضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]