دوازدهمین کنگره ژنتیک , 2012-05-21

عنوان : ( مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو )

نویسندگان: فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سارا خسروی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029922,
author = {مشیری, فرشته and باقری, عبدالرضا and خسروی نیا, سارا},
title = {مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Bunium persicum، بنزیل آمینو پورین، نفتالین استیک اسید، باززایی و کشت این ویترو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو
%A مشیری, فرشته
%A باقری, عبدالرضا
%A خسروی نیا, سارا
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک
%D 2012

[Download]