یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات )

نویسندگان: خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مسأله ی بازسازی رکورد های گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. نتایج می تواند برای زمانهای گذشته در فرآیند پواسن ناهمگن یا زمانهای خرابی گذشته در مسایل قابلیت اطمینان مانند برنامه نگهداری و تعمیرات وقتی که خرابی های تصادفی با تعمیرات مینیمال مرتفع می شود، به کار برده شود. الگوهای آماری متفاوتی مانند وایبل و گاما را می توان در نظر گرفت. اما این دو الگوی رایج دارای اشکالاتی بوده که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. از الگوی جدیدی به نام نمایی تعمیم یافته که توسط ناداراجا و حقیقی (2010) معرفی شده است، استفاده خواهد شد. نتایج حاصل برای یک مجموعه از داده های رکوردی مثال سازی شده است. نشان می دهیم که برآوردگر درستنمایی پارامتر شکل یکتا می باشد. در انتها مواردی جهت تحقیقات آتی بیان می شود.

کلمات کلیدی

, رکورد بالا, خاصیت مارکف, توزیع وایبل, توزیع گاما, توزیع نمایی تعمیم یافته, ماتریس اطلاع فیشر, آزمون نسبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029949,
author = {خدیجه توکلی خسروشاهی and فیروزه حقیقی and دوست پرست, مهدی},
title = {باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رکورد بالا، خاصیت مارکف، توزیع وایبل، توزیع گاما، توزیع نمایی تعمیم یافته، ماتریس اطلاع فیشر، آزمون نسبت درستنمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات
%A خدیجه توکلی خسروشاهی
%A فیروزه حقیقی
%A دوست پرست, مهدی
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]