سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03

عنوان : ( گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها )

نویسندگان: اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب اله سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029955,
author = {فاضلی سنگری, اسماعیل and گرایلی, ناهید and شهریاری احمدی, فرج اله and حبیب اله سمیع زاده and باقری, عبدالرضا and فارسی, محمد},
title = {گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلزا٬ نشانگرهای مورفولوژیک٬ نشانگرهای بیوشیمیایی٬ نشانگرهای مولکولی٬ همبستگی مانتل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها
%A فاضلی سنگری, اسماعیل
%A گرایلی, ناهید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A حبیب اله سمیع زاده
%A باقری, عبدالرضا
%A فارسی, محمد
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2012

[Download]