سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03

عنوان : ( باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو )

نویسندگان: فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سارا خسروی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029963,
author = {مشیری, فرشته and باقری, عبدالرضا and خسروی نیا, سارا},
title = {باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {: Bunium persicum ، کشت جنین، ایندول استیک اسید ، نفتالین استیک اسید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو
%A مشیری, فرشته
%A باقری, عبدالرضا
%A خسروی نیا, سارا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2012

[Download]