سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03

عنوان : ( بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار )

نویسندگان: سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029965,
author = {درفشان, سمیه and داوری نژاد, غلامحسین and باقری, عبدالرضا and تهرانی فر, علی},
title = {بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {:توانمندی، ریزنمونه برگ، اکسین، ساختار کالوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار
%A درفشان, سمیه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A باقری, عبدالرضا
%A تهرانی فر, علی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2012

[Download]