سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه )

نویسندگان: راهله رهباریان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مسعود روشن فکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029966,
author = {راهله رهباریان and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا and مسعود روشن فکر},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پتانسیل آب برگ، تنش خشکی، مقدار نسبی آب برگ، کارایی فتوسیستم ΙΙ ، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه
%A راهله رهباریان
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A مسعود روشن فکر
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2012

[Download]