هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها )

نویسندگان: افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای بررسی نحوه ی عملکرد ماشینهای کشاورزی و صنعتی به منظور بهینه سازی آن ها، اندازه گیری گشتاور در قطعات دوار ماشین های مذکور انجام می شود. با تعیین این پارامتر، می توان به آنالیز بارهای وارد شده به قطعات متحرک پرداخت. به منظور ساخت سامانه ای با هدف مذکور ابتدا استرین گیج های مناسبی انتخاب گردیدند و در روی شافتی در بهترین موقعیت مکانی قرار گرفتند. با بررسی منحنی های تنش- کرنش فلزات، کاراترین فلز برای دستیابی به بیشترین دقت انتخاب گردید. روش کار به این ترتیب بود که امواج خروجی از استرین گیج ها توسط یک آمپلی فایر تقویت می شدند، ضمن اینکه سیگنال های مزاحمی که در مرحلة کالیبراسیون سامانه تشخیص داده شده بودند، حذف می گردیدند. در نهایت توسط میکروکنترلری که در انتهای سامانه نصب گردیده بود، مقدار دقیق گشتاور با استفاده از روابط اساسی الکترونیکی محاسبه می گردید. دامنه تعیین گشتاور، در محدوده 0 تا 800 نیوتن متر انتخاب گردید. برای کالیبره کردن دستگاه که در مهر ماه 90 در مرکز تحقیقات بخش ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی صورت گرفت، از یک رابطه رگرسیونی با سه تکرار استفاده شد، که ضریب تبیین این منحنی به مقدار 0.99 بدست آمد. این سامانه برای ارزیابی ماشین های کشاورزی و نیز در واحدهای صنعتی کاربرد خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, استرین گیج, بهینه سازی, رابطه رگرسیونی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029980,
author = {زینلی, افشین and فرزاد, عبدالعلی and آق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {استرین گیج، بهینه سازی، رابطه رگرسیونی، گشتاور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها
%A زینلی, افشین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A آق خانی, محمدحسین
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]