هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل )

نویسندگان: نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد و انتشار آلاینده‌ها در یک موتور دیزل اشتعال تراکمی با استفاده از بیودیزل تولیدی و مخلوط های آن با گازوئیل پرداخته ‌است. آزمون های موتوری در بهمن ماه 90 و در گارگاه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. در این مطالعه بیودیزل طی دو مرحله فرایند کاتالیز شده با اسید و باز از روغن های خوراکی پسماند تولید شده و در کسر حجمی‌های مختلف (%0، %20،% 35، %50، %100) با سوخت گازوئیل مخلوط گردیده است. برای بررسی تاثیر کسر حجمی های مختلف بیودیزل و گازوئیل بر عملکرد و آلاینده های موتور، داده های ولتاژ و آمپر خروجی ژنراتور، سرعت موتور، مصرف سوخت، دمای گازهای خروجی اگزوز و آلاینده ها برای مخلوط های سوخت در بارهای مختلف اندازه گیری و پارامترهایی مانند توان موتور و مصرف ویژه سوخت با استفاده از داده های آزمایش محاسبه گردید. نتایج آزمون موتوری نشان می دهد استفاده از مخلوط‌های بیودیزل و گازوئیل باعث بهبود عملکرد موتور می‌شود، به گونه‌ای که در بارهای مختلف اعمالی به موتور، مخلوط %20 بیودیزل بیشترین مقدار توان و کمترین مصرف ویژه سوخت نسبت به گازوئیل را به خود اختصاص داد که در مقایسه با سایر مخلوط ها، به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت است. دمای گازهای خروجی از محفظه احتراق در نسبت های بالای بیودیزل کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد، انتشار مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و کدری دود با استفاده از کسر حجمی های مختلف بیودیزل و گازوئیل نسبت به گازوئیل خالص پایین تر است. با توجه به نتایج، استفاده از درصدهای پایین بیودیزل در گازوئیل بدون تاثیر منفی بر توان موتور و آلاینده ها حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی

, آلاینده ها, بیودیزل, روغن پسماند, عملکرد موتور, مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029985,
author = {ثابت سروستانی, نسرین and فرزاد, عبدالعلی and احسان ابراهیم نیا بجستان and مسعود میر and آق خانی, محمدحسین},
title = {آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آلاینده ها، بیودیزل، روغن پسماند، عملکرد موتور، مخلوط بیودیزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل
%A ثابت سروستانی, نسرین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A احسان ابراهیم نیا بجستان
%A مسعود میر
%A آق خانی, محمدحسین
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]