هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2012-04-28

عنوان : ( گزارش یک مورد تومور ماست سل در بافت بیضه سگ )

نویسندگان: نادر عسکری , محمد حیدرپور , جواد خوش نگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تومور ماست سل (Mast cell tumor) یکی از نئوپلازی های سلول های گرد (Round cells) بوده که معمولاً به صورت توده هایی منفرد و جلدی در سگ ها رخ می دهد. اما به ندرت این تومور در بافت بیضه گزارش شده است یک قلاده سگ نر 4 ساله به دلیل وجود توده ای در ناحیه بیضه به کلینیک دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. توده مذکور بصورت توده ای کروی، غیرخونریزی دهنده و برجسته در ناحیه بیضه مشاهده گردید. هیچ اختلال و یافته بالینی دیگری در دام مشاهده نشد. با انجام آسپیراسیون (FNA) از توده فوق، چندین گسترش سیتولوژی تهیه و با رنگ گیمسا به مدت 20 دقیقه رنگ آمیزی گردید. بدنبال ارزیابی میکروسکوپی گسترش های فوق، جمعیت زیادی سلول که اغلب آنها سلول های گرد و مجزا بودند، مشاهده گردید. در این سلول ها تعداد متغیری از گرانول های سیتوپلاسمی بنفش رنگ و هسته هایی کروی، اغلب مرکزی یا کمی خارج از مرکز با الگوی کروماتین منتشر وجود داشت. در بسیاری از سلول ها هستک واضح و مشخصی دیده می شد. آنیزوستوز (تنوع در اندازه سلول ها) و آنیزوکاریوز (تنوع در اندازه هسته) ملایمی در سلول ها مشاهده گردید. از لحاظ مورفولوژی، این سلول های کروی نشان دهنده تومور ماست سل بودند که با توجه به پلئومورفیسم و گرانولاریتی سلول ها تومور مذکور از تمایز چندانی برخوردار نبود. تعداد زیادی گلبول قرمز و توتروفیل نیز در گسترش مشاهده گردید. همچنین تعدادی سلول مزانشیمی دوکی شکل و ستاره مانند در گسترش مشاهده شد که نشان دهنده پاسخ فیبروبلاستی به محتویات گرانول های ماست سل می باشند. در آزمایشات خون شناسی نتایج زیر بدست آمد: کم خونی ملایم نورموسیتیک نورموکرومیک، لوکوسیتوز، نوتروفیلی، لنفوپنی، مونوسیتوز و ترومبوسیتوز. در هنگام برخورد با توده ای انفرادی در بیضه سگ، بایستی تومور سلول های گرد (Round cells) از جمله تومور ماست سل را هم در تشخیص تفریقی لحاظ نمود.

کلمات کلیدی

, FNA, mast cell, round cell
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029988,
author = {عسکری, نادر and حیدرپور, محمد and خوش نگاه, جواد},
title = {گزارش یک مورد تومور ماست سل در بافت بیضه سگ},
booktitle = {هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {FNA، mast cell، round cell},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد تومور ماست سل در بافت بیضه سگ
%A عسکری, نادر
%A حیدرپور, محمد
%A خوش نگاه, جواد
%J هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]