بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد )

نویسندگان: مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی تاثیر روش های مختلف مدیریتی مزارع گندم بر فراوانی و تنوع بندپایان در سال های 1390-1389، مجموعآ 13 گونه سوسک از خانواده کارابیده متعلق به 9 زیر خانواده، 11قبیله و 12جنس به شرح فهرست زیر جمع آوری و شناسایی گردید. در اغلب موارد جمع آوری نمونه ها با استفاده از تله گودالی حاوی اتیلن گلیکول انجام گرفت. در فهرست زیر گونه های دارای دو ستاره برای اولین بار از ایران گزارش می شوند و 6 گونه دیگر که با یک ستاره مشخص شده اند برای فون استان خراسان رضوی جدید می باشند. شناسایی قطعی نمونه ها توسط دکتر بوریسلاو جورجیف در بلغارستان انجام گرفت. Scarites terricola persicus Chaudoir, 1842٭ (Scaritinae); Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschmid (Harpalinae(; Amara ovata٭ (Fabricius, 1792) )Pterostichinae(; Bembidion sp. (Trechinae); Broscus sp. (Broscinae); Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) (Harpalinae); Poecilus nitens٭ (Chaudoir 1850) (Pterostichinae); Calathus mollis٭ (Marsham 1802) (Platyninae); Carenochyrus titanus Solsky 1874 (Harpalinae); Poecilus cupreus erythropus٭٭ Dejean 1828 (Pterostichinae); Calosoma auropunctatum dsungaricum ٭٭Gebler, 1833 (Carabinae); Brachinus explodens٭ Duftschmid (Brachininae); Cylindera germanica٭ (Linnaeus1758)(Cicindelinae).

کلمات کلیدی

, شکارگر عمومی , گندم, مشهد ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029994,
author = {حسینی, مجتبی and صادقی نامقی, حسین and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو},
title = {گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شکارگر عمومی - گندم- مشهد - فون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد
%A حسینی, مجتبی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]