هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030000,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا},
booktitle = {هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {انرژی شکست، تغییر شکل شکست، پرتقال، خواص مکانیکی، نیروی شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]