چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی , 2012-03-07

عنوان : ( بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار )

نویسندگان: حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار منشا اصلی تامین پتاسیم برای گیاهان هستند. این مطالعه به‌منظور مقاةسه شکل‌های مختلف پتاسیم آزاد شده تعدادی از کانی‌های میکایی و فلدسپار پتاسیم و همچنین بررسی تاثیر اندازه ذرات بر این اًشکال‌ انجام شد. بدین منظور، شکل‌های محلول، تبادلی و غیرقابل تبادل پنج نوع کانی پتاسیم‌دار بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت، فلدسپار ‌زنجان و فلدسپار ‌یزد در دو اندازه 100-50 و کوچک‌تر از 50 میکرون در سه تکرار اندازه‌گیری شد. مقدار پتاسیم رها‌شده از این کانی‌ها با دستگاه فلیم‌فتومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که فلدسپار‌ها، به اندازه میکاهای سه‌جایی در تامین پتاسیم محلول و تبادلی خاک مهم می‌باشند ولی کانی دوجایی موسکویت، اهمیت کمتری حتی نسبت به فلدسپارها دارد. میزان پتاسیم غیر‌تبادلی که ذخیره پتاسیم خاک می‌باشد در میکا‌های سه‌جایی فلوگوپیت و بیوتیت بسیار بیشتر از میکای دوجایی و فلدسپارها می‌باشد. کوچک شدن اندازه ذرات، تاثیر معنی‌داری بر آزاد‌سازی شکل‌های مختلف پتاسیم از کانی‌ها داشت و ذرات کوچک‌تر پتاسیم بیشتری نسبت به ذرات درشت آزاد کردند.

کلمات کلیدی

, رهاسازی پتاسیم, فلدسپار, میکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030002,
author = {حاتمی, حدیث and کریمی, علیرضا and فتوت, امیر and حسین خادمی},
title = {بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی},
year = {2012},
location = {خوارسگان اصفهان, ايران},
keywords = {رهاسازی پتاسیم، فلدسپار، میکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار
%A حاتمی, حدیث
%A کریمی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A حسین خادمی
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
%D 2012

[Download]