سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز )

نویسندگان: سارا شریف زاده , سارا رجایی , حسین شهبانی ظهیری , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولاز

کلمات کلیدی

سلولاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030014,
author = {شریف زاده, سارا and سارا رجایی and حسین شهبانی ظهیری and مشتاقی, نسرین},
title = {شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سلولاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز
%A شریف زاده, سارا
%A سارا رجایی
%A حسین شهبانی ظهیری
%A مشتاقی, نسرین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]