سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca )

نویسندگان: بهمن پناهی , فرج اله شهریاری احمدی , ابراهیم ترکتاز , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتی پورتر، مدلسازی، ساختار سه بعدی

کلمات کلیدی

, آنتی پورتر, مدلسازی, ساختار سه بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030016,
author = {پناهی, بهمن and شهریاری احمدی, فرج اله and ابراهیم ترکتاز and مشتاقی, نسرین},
title = {مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنتی پورتر، مدلسازی، ساختار سه بعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca
%A پناهی, بهمن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A ابراهیم ترکتاز
%A مشتاقی, نسرین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]