هفدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2012-03-06

Title : ( بهبود روش نهان‌نگاری قابل برگشت گسترش تفاضل چندلایه در تصاویر رنگی با استفاده از پیش پردازش )

Authors: saied ahoon manesh , Abbas Ghaemi Bafghi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نهان نگاری قابل برگشت گونه ای از نهان نگاری است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ما دراین مقاله روش برگشت پذیر گسترش تفاضل را با استفاده از پیش پردازش و تعمیم شیوه گسترش تفاضل چند لایه در تصاویر رنگی بهبود داده ایم. با استفاده از پیش پردازش بر روی تصویر و جاسازی چندلایه توانستیم میزان داده مخفی شده در یک تصویر رنگی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. با توجه به آزمایشات صورت گرفته، به ظرفیت 2,77 bpp برای هر پیکسل رسیده ایم که نتیجه نسبتاً خوبی است. نکته قابل توجه در روش ما جلوگیری از کاهش کیفیت تصویر پس از جاسازی با توجه به افزایش ظرفیت می باشد. همچنین در این روش از یک کد تصدیق اصالت برای پیام مخفی شده استفاده شده است که باعث افزایش امنیت و قابلیت اطمینان روش پیشنهادی ما می شود.

Keywords

نهان نگاری قابل برگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030027,
author = {Ahoon Manesh, Saied and Ghaemi Bafghi, Abbas},
title = {بهبود روش نهان‌نگاری قابل برگشت گسترش تفاضل چندلایه در تصاویر رنگی با استفاده از پیش پردازش},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {نهان نگاری قابل برگشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود روش نهان‌نگاری قابل برگشت گسترش تفاضل چندلایه در تصاویر رنگی با استفاده از پیش پردازش
%A Ahoon Manesh, Saied
%A Ghaemi Bafghi, Abbas
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2012

[Download]