پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , 2011-03-07

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سعید قندهاری علویجه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد خاکی میدانک در حدود ٣۵ کیلومتری جنوب شرق شهر فریدون شهر در استان اصفهان واقع شده است. محدوده مورد مطالعه در زون سنندج - سیرجان قرار دارد. بطور عمده سنگ های ساختگاه سد از سنگ آهک خاکستری، آهک شیلی و آهک ماسه‌ای تشکیل شده است. در این مقاله خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد مورد بررسی فرار گرفته است. براساس رده‌بندی ژئوتکنیکی توده سنگ (RMR)، توده سنگ های ساختگاه سد در رده نسبتاً خوب (III) قرار گرفته است. همچنین از نقطه نظر شاخص کیفی سنگ(RQD) ، بر مبنای حفاریهای اکتشافی صورت گرفته، توده سنگ در مجموع از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار است. در ارزیابی توده سنگ های ساختگاه با استفاده از شاخص مقاومتی زمین شناسی (GSI) برای ‌توده سنگ تکیه‌گاه راست مقدار آن ۴٠ و برای تکیه‌گاه چپ مقدار آن ٢٠ بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده متوسط مقاومت تراکمی تک محوری در سنگهای آزمایش شده ٢٧ مگاپاسکال و مدول الاستیسیته ۵/٧ گیگاپاسکال برآورد شده است

کلمات کلیدی

خصوصیات زمین شناسی مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030029,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and قندهاری علویجه, سعید},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست},
year = {2011},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {خصوصیات زمین شناسی مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A قندهاری علویجه, سعید
%J پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
%D 2011

[Download]