چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع , 2012-06-12

عنوان : ( بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب )

نویسندگان: مهدی شنبدی , احمد امیری , سعید زینالی هریس , مجید بنی ادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، اثر سوسپانسیون نانولوله کربن عامل‌دار شده در آب بر روی مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، نانولوله کربنی چند جداره با طول 15-5 میکرومتر و قطر 20-10 نانومتر بکار گرفته شده است. سپس فلز نقره با هدایت حرارتی بالا بر روی نانولوله‌های کربنی نشانده شده است. نانولوله کربنی-نقره در غلظت‌های 2/0% و 1% وزنی تهیه و در توان‌های ورودی مختلف در یک ترموسیفون بسته دو فازی مورد آزمایش قرار گرفته است. در اینجا آزمایشات در یک ترموسیفون بسته دو فازی به طول 450 میلیمتر و قطر 20 میلیمتر صورت گرفته است. نتایج نشان داده است که مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزایش توان ورودی و غلظت نانوسیال کاهش می‌یابد. با این حال، در این کار دمای دیواره بخش تبخیرکننده نیز به عنوان اصلی‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, ترموسیفون, نانولوله کربن, مقاومت گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030038,
author = {شنبدی, مهدی and امیری, احمد and زینالی هریس, سعید and بنی ادم, مجید},
title = {بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال، ترموسیفون، نانولوله کربن، مقاومت گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب
%A شنبدی, مهدی
%A امیری, احمد
%A زینالی هریس, سعید
%A بنی ادم, مجید
%J چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
%D 2012

[Download]