سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا مدرس شیخ , سعید طریقی , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تابستان 3134 از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی بازدید به عمل آمد. در طی بازدید های مکرر روی میو های گوجه فرنگی لکه های سیاه برجسته که به وسیله ی حاشیه آبسوخته محصور شده بودند مشاهده گردید. همزمان با رسیدن میوه ها، لکه ها توسعه یافته و گاهی تا حدود یک سانتی متر قطر داشتند. علایم روی برگ بسته به میزان رطوبت متفاوت بود. یک باکتری گرم منفی، زرد رنگ و هوازی از برگها و میو های دارای علایم جداسازی گردید. - کلنی باکتری ها روی محیط آگار غذایی حاوی ساکارز،زرد،برجسته،صاف و غیر لعاب دار بود. جدایه ها اکسیداز منفی و غیر فلورسنت بوده و در دمای 43 14 درجه سانتی گراد رشد کردند. استخراج زانتومونادین بیانگر وجود این رنگدانه در استرین های جداشده بود. آزمون فوق حساسیت روی توتون جدایه ها با مایه زنی روی توتون کولتیوار Xanthi و شمعدانی نشان داد که استرین های جدا شده فقط روی شمعدانی قادر به ایجاد واکنش فوق حساسیت بودند در حالی که بر روی توتون ایجاد لکه های کلروتیک می نمودند. همچنین آزمون بیماری زایی جدایه ها روی برگها و میوه های گوجه فرنگی از طریق تزریق سوسپانسیون باکتری به اثبات رسید. این اولین گزارش از وجود یک گونه متعلق به جنس Xanthomonas در استان خراسان رضوی می باشد. تحقیقات بیش تر برای تایید جنس و گونه باکتری مزبور در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, لکه برگی, Xanthomonas sp , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030057,
author = {مدرس شیخ, زهرا and طریقی, سعید and جعفرپور, بهروز and طاهری, پریسا},
title = {جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گوجه فرنگی،لکه برگی، Xanthomonas sp ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی
%A مدرس شیخ, زهرا
%A طریقی, سعید
%A جعفرپور, بهروز
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]