بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP )

نویسندگان: آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ Rhizoctonia solani از مهمترین پاتوژنهای نکروتروف خاکزاد با دامنه ی میزبانی وسیع می باشد. یکی از میزبانهای مهم این بیمارگر ...

کلمات کلیدی

, رایزوکتونیا, گروه های تاکسونومیکی, گوجه فرنگی, ITS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030072,
author = {پورمهدی, آتنا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید and فارسی, محمد},
title = {شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رایزوکتونیا- گروه های تاکسونومیکی- گوجه فرنگی- ITS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP
%A پورمهدی, آتنا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%A فارسی, محمد
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]