مبانی فلسفی علوم انسانی , 2011-02-24

عنوان : ( انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه

کلمات کلیدی

, بشر , فلسفه , دین , انسان دوستانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030075,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه},
booktitle = {مبانی فلسفی علوم انسانی},
year = {2011},
location = {قم, ايران},
keywords = {بشر - فلسفه - دین - انسان دوستانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه
%A کریمی, عبدالقاسم
%J مبانی فلسفی علوم انسانی
%D 2011

[Download]