پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2012-05-16

عنوان : ( مسئله تور فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت تعمیم یافته )

نویسندگان: فرید محمودزاده مقدم , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیشرفت صنایع در جوامع مختلف نیاز به فناوری های برتردارد که دست‌یابی به این امر با افزایش کار روی مسائل بهینه سازی ترکیباتی همراه است.بنابراینتحقیقات پژوهشی بسیاری در این زمینه انجام گرفته است. در این مقاله مسئله فروشنده دوره گرد [1] که از جمله معروف‌ترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است را با شرایط بازدید مکرر نقاط روی تور و امکان اولویت گذاری روی نقاط مختلف بیان می کنیم. هدف کلی این مسئله حداقل کردن میزان هزینه تور است. بنابراین در این راستا مدلی را طرح کردیم که برای شرایط مختلف بازدید نقاط تور، مناسب باشد. سپس این مدل ها را در محیط نرم افزار Cplex به اجرا در آوردیم و با زمان حل بالایی مواجه شدیم. آنگاه برای سرعت بخشیدن به فرایند حل، از ترکیب روش های جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه[2] استفاده کردیم.سپس با زبان ++ C برنامه نویسی این روش ها انجام گرفته که حاصل آن نتایجی با کیفیت مناسب در مقایسه با جواب حاصل شده از نرم افزار شد.

کلمات کلیدی

, مسئله فروشنده دوره گرد, مسئله تور پوششی, روش جستجوی محلی, روش جستجوی ممنوعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030089,
author = {محمودزاده مقدم, فرید and سالاری, مجید},
title = {مسئله تور فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت تعمیم یافته},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {مسئله فروشنده دوره گرد، مسئله تور پوششی،روش جستجوی محلی، روش جستجوی ممنوعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسئله تور فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت تعمیم یافته
%A محمودزاده مقدم, فرید
%A سالاری, مجید
%J پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2012

[Download]