پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2012-05-16

عنوان : ( مساله فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت چندماشینه )

نویسندگان: ایمان اکبری ضامنی , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارائه یک مدل جهت چگونگی امدادرسانی به مناطق مختلف در شرایط بحران می پردازد. هدف این مدل کمینه کردن هزینه های سفر به مناطق توسط چند ماشین است. این مدل با توجه به میزان تقاضای هر منطقه، هزینه های بازدید نقاط مختلف، هزینه پوشش مناطق و ظرفیت ماشین ها به تعیین مسیرهایی که هر ماشین باید طی کند و مناطقی که هر ماشین به آن سفر می کند و یا آنها را پوشش می دهد می پردازد تا تقاضای تمامی مناطق در کمترین زمان و با کمترین هزینه تامین شود. در این مقاله برای حل مساله از روش ابتکاری برای به دست آوردن جواب اولیه و نیز چند جستجوی محلی به شکل ابتکاری برای بهبود جواب اولیه استفاده شده است. در انتها برای ارزیابی روش های ارائه شده نتایج محاسباتی آن را با نتایج بدست آمده از نرم افزار Cplex مقایسه کرده و نشان داده شده اند.

کلمات کلیدی

, بحران, مساله حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030090,
author = {اکبری ضامنی, ایمان and سالاری, مجید},
title = {مساله فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت چندماشینه},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {بحران، مساله حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مساله فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت چندماشینه
%A اکبری ضامنی, ایمان
%A سالاری, مجید
%J پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2012

[Download]