شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: ناصر محمدزاده , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری , صلاح الدین ابراهیم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به رشد جوامع بشری و تولید روز افزون زباله‌ها بخصوص در شهرهای بزرگ، اثرات زیست محیطی زباله‌ها، فکر مسئولین زیست محیطی را به خود مشغول کرده است. طبق آخرین آمار سازمان آمار ایران، شهر درگز دارای جمعیتی معادل 35443 نفر بوده و در فاصلۀ 254 کیلومتری شمال شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی واقع گردیده است. طبق سالنامة آماری استانداری خراسان رضوی در سال 1389 روزانه حدود 30 تن زبالة خانگی در شهر درگز و 1 تن در شهر همجوار آن یعنی شهر چاپشلو تولید و به محل دفن زباله‌ها، کیلومتر 5 جادۀ قدیم قوچان در فاصله 2 کیلومتری روستای جان آباد در بین ارتفاعات کوه قرخ قیز، منتقل می‌شود. باتوجه به عدم تفکیک زباله‌ها و تلنبار شدن آنها روی هم به صورت غیر بهداشتی و غیر استاندارد و در مواردی سوزاندن زباله‌ها در محل زباله‌گاه، آلودگی زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده‌هایی مانند فاصله از محدودة قانونی شهر، شیب، توپوگرافی، خاکشناسی، هیپسومتریک (طبقات ارتفاعی)، جهت باد، آب‌های سطحی و زیرزمینی، کاربری اراضی، فاصله از جاده و فاصله از نقاط روستایی با استفاده ازمدل ریاضی (AHP-FUZZY) در محیط Arc GIS 10 وترکیب و زمین مرجع نمودن این داده‌ها با تصاویر ماهواره‌ای در شعاع 30 کیلومتری در شمال شرقی و غربی و جنوب شرقی شهر درگز 3 حوزة مختلف مکان‌گزینی گردیده شده است

کلمات کلیدی

, شهردرگز, سامانه اطّلاعات جغرافیایی GIS, مدل (AHP-FUZZY), مکان‌یابی بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030104,
author = {محمدزاده, ناصر and محمدزاده, حسین and اکبری, مرتضی and ابراهیم پور, صلاح الدین},
title = {مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شهردرگز، سامانه اطّلاعات جغرافیایی GIS، مدل (AHP-FUZZY)، مکان‌یابی بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی)
%A محمدزاده, ناصر
%A محمدزاده, حسین
%A اکبری, مرتضی
%A ابراهیم پور, صلاح الدین
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]