تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (9), شماره (17), سال (2012-9) , صفحات (79-107)

عنوان : ( مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نخست میان کلیات هرمنوتیک و تفسیر مقایسه‌ای صورت داده و تمایزها و تشابه‌های تعریف، قلمرو، هدف و روش این دو دانش را نشان داده‌ایم. در بخش دوم، نسبت بین مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با تفسیر اسلامی را بررسی کرده و میزان شباهت‌ها، تفاوت‌ها و چالش‌های هرمنوتیک با تفسیر سنجیده و نشان داده‌ایم که آموزه‌هایی مثل بازآفرینی ذهنیت مولف، دور هرمنوتیکی، قصد و نیت مولف، پیش‌فرض‌های مفسر و پرسش از متن، همان‌طور که در نحله‌های هرمنوتیک مطرح هستمند در سنت اسلامی نیز وجود داشته و دارند

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک, تفسیر, دور هرمنوتیکی, پیش‌فرض‌های مفسر, تکثر فهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030107,
author = {حسینی, سیدمرتضی and زنگوئی, علی},
title = {مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {9},
number = {17},
month = {September},
issn = {2008-2681},
pages = {79--107},
numpages = {28},
keywords = {هرمنوتیک- تفسیر- دور هرمنوتیکی- پیش‌فرض‌های مفسر-تکثر فهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A زنگوئی, علی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2012

[Download]