ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , 2012-06-13

عنوان : ( بررسی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن در سطح شهر مشهد )

نویسندگان: هدی تقوی , شهناز دانش , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون جمعیت، از جمله عوامل مهم فزاینده آلاینده ها به حساب می آیند. آلودگی هوا همواره به عنوان یکی از معضلات شهرهای صنعتی و بزرگ ایران از جمله شهر مشهد مطرح بوده است. از نکات مهم در ارتباط با آلودگی هوا این است که توزیع زمانی غلظت آلاینده های آن در طول سال تغییر می کند. به طوری که بسته به میزان تولید آن ها و شرایط محلی و اقلیمی، ممکن است در پاره ای از مواقع سال غلظت آلاینده به مراتب به بیش از حدود مجاز استاندارد برسد که چنین وضعیت هایی بایستی در برنامه ریزی های مدیریتی، ترافیکی و زیست محیطی شهر منظور گردد. در این تحقیق چگونگی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن بر روی داده های حاصل از اندازه گیری های سال 1389 در شهر مشهد و تاثیر عوامل اقلیمی بر این توزیع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی داده های غلظت آلاینده منواکسیدکربن که در 10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح شهر مشهد انجام گرفت، نشان می-دهد که غلظت این آلاینده در ماه های مختلف سال متفاوت است به طوری که بیش ترین غلظت منواکسیدکربن در ماه آذر و کم ترین غلظت این آلاینده در ماه های فروردین و اردیبهشت اتفاق می افتد. به علاوه بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشخص گردید که پارامترهای اقلیمی سرعت باد، فشار هوا، دما، بارندگی و وارونگی حرارتی در روند تغییرات ماهیانه غلظت منواکسیدکربن در شهر مشهد تاثیرگذار بوده-اند.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, منواکسیدکربن, عوامل اقلیمی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030115,
author = {تقوی, هدی and دانش, شهناز and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن در سطح شهر مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی هوا- منواکسیدکربن- عوامل اقلیمی- مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن در سطح شهر مشهد
%A تقوی, هدی
%A دانش, شهناز
%A مساعدی, ابوالفضل
%J ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
%D 2012

[Download]