سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک )

نویسندگان: سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از پدیده ها و متغیرها در شاخه های مختلف علوم منابع طبیعی و محیط زیست از جمله منابع آب و خاک به صورت کمی قابل اندازه گیری نبوده و یا اندازه گیری کمی آن ها مشکل، وقت گیر و هزینه بر می باشد، از این رو، بسیاری از متغییرها به صورت کیفی توصیف می شوند. از طرف دیگر، در بسیاری از مفاهیم و پدیده های طبیعی ابهام وجود دارد و بهتر است این ابهامات به عنوان بخش جدانشدنی این علوم درنظر گرفته شوند. بسیاری از روش های معمول در مدیریت منابع آب و خاک قادر به پشتیبانی درست حجم زیاد اطلاعات کیفی و کمی نمی باشند، از سوی دیگر بسیاری از این اطلاعات همراه با ابهام و عدم قطعیت هستند. منطق فازی به خوبی به این ابهامات، صورت بندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای تصمیم گیری و استدلال در مورد آن ها فراهم می سازد. به طور کلی طبیعت و محیط زیست، با پیچیدگی، پویایی و عدم قطعیت همراه است. منطق فازی به دلیل دارابودن مفاهیم ساده و انعطاف پذیر، کار با داده های مبهم و مدل های پیچیده، می تواند کارساز واقع شود. بر خلاف کاربرد وسیع منطق فازی در علوم مهندسی، این تکنیک در موضوعات تحقیقاتی منابع آب و خاک و سایر موضوعات مرتبط، هنوز جایگاه خود را پیدا ننموده و فراگیر نشده است. بنابراین لازم است آشنایی بیشتر و متنوع تری در ارتباط با به-کارگیری این تکنیک در شاخه های مختلف این علوم صورت پذیرد. در این مقاله سعی شده است تا سیمایی از منطق فازی به زبانی ساده ارائه شده و به برخی از تحقیقات و پژوهش هایی که با استفاده از منطق فازی در علوم مختلف منابع طبیعی و محیط زیست انجام شده است، اشاره شود.

کلمات کلیدی

, پدیده های کیفی, مدلسازی, منابع آب و خاک, منابع طبیعی و محیط زیست, منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030118,
author = {حسینی, سیده مطهره and مساعدی, ابوالفضل and ناصری, کمال الدین},
title = {سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {پدیده های کیفی، مدلسازی، منابع آب و خاک، منابع طبیعی و محیط زیست، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک
%A حسینی, سیده مطهره
%A مساعدی, ابوالفضل
%A ناصری, کمال الدین
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]