هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز، شهریور 1391 , 2012-09-04

عنوان : ( مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار )

نویسندگان: محمد طبسی زاده , سعید مینایی , داریوش زارع , محمدهادی خوش تقاضا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاع از رطوبت دانه در هر لحظه و در مکان‏های مختلف از بستر یک خشک‏ کن، از یک طرف در بهینه سازی مصرف انرژی در خشک‏ کن موثر است و از طرف دیگر یکی از فاکتورهای مهم در طراحی خشک‏ کن به شمار می‏ رود. یکی از ارزانترین روش‏ها برای نیل به این هدف و کنترل دینامیک فرآیند خشک‏ کردن شبیه‏ سازی رایانه‏ ای است. برای نیل به این هدف، یک خشک‏ کن وعده‏ ای بستر عمیق در مقیاس آزمایشگاهی بازسازی شد و به سازوکارهای کنترلی لازم مجهز گردید. خشک ‏شدن ذرت در این خشک‏ کن وعده‏ ای بستر عمیق به کمک مدل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، شبیه‏ سازی شد. مدل از چهار معادلۀ غیر خطی مشتقات جزئی حاصل از معادلات انتقال حرارت و جرم حاصل شده است. حل عددی مدل مذکور با نوشتن برنامۀ کامپیوتری در محیط نرم افزاری فورترن انجام شد. آزمایش‏های تجربی تحت شرایط مختلف خشکاندن شامل دبی جرمی هوای خشک‏ کننده در سه سطح (0/19، 0/26 و 0/33 کیلوگرم بر مترمربع بر ثانیه) و دمای هوای خشک‏ کننده در سه سطح (50، 60 و 70 درجه سلسیوس) و دو حالت بازگردش/عدم بازگردش هوای خروجی، در سه تکرار انجام شد. از مقایسۀ نتایج تجربی و مدل ریاضی مشخص شد که رطوبت پیش ‏بینی شده توسط مدل و رطوبت حاصل از داده‏های تجربی دارای روند مشابهی هستند و مدل از اعتبار لازم در تخمین رطوبت متوسط محصول برخوردار می‏ باشد. متوسط انحراف نسبی بین مدل شبیه‏ سازی و داده‏ های تجربی در تخمین رطوبت متوسط محصول در حدود 15% و در 30 دقیقۀ پایانی خشک ‏شدن 8/3% می‏باشد.

کلمات کلیدی

, خشک‏ کن بستر عمیق, ذرت, کنترل خودکار, مدل‏ سازی ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030138,
author = {طبسی زاده, محمد and سعید مینایی and داریوش زارع and محمدهادی خوش تقاضا},
title = {مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز، شهریور 1391},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خشک‏ کن بستر عمیق، ذرت، کنترل خودکار، مدل‏ سازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار
%A طبسی زاده, محمد
%A سعید مینایی
%A داریوش زارع
%A محمدهادی خوش تقاضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز، شهریور 1391
%D 2012

[Download]