همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده )

نویسندگان: مطهره شکرگزار , سعید زینالی هریس , سمیرا پورفرهنگ , سیدحسین نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیالات انتقال حرارت مرسوم نظیر آب و اتیلنگلیکول که به عنوان سیال عامل خنک کننده در رادیاتور اتومبیلها بکار میروند، دارای هدایت حرارتی نسبتاً پایینی هستند. نانوسیال تکنولوژی جدیدی است که با افزودن مواد جامد در سایز نانو به سیال پایه بدست میآید. این گروه جدید از سیالات میتوانند به عنوان 60 اتیلن - / خنککننده در رادیاتور اتومبیلها استفاده شوند. در این مطالعه، انتقال حرارت مخلوط 40 60 اتیلنگلیکول و آب و نانوذرات اکسید مس، به / گلیکول و آب و نیز نانوسیال، سیال پایهی مخلوط 40 عنوان سیال خنککننده رادیاتور اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال حرارت در محدوده جریان 0 درصد، و در سه دمای مختلف ورودی /05 -0/ متلاطم و در غلظتهای وزنی متفاوت ذرات اکسید مس، 8 به رادیاتور بدست آمدند. نتایج نشان دادند که حضور نانوذرات باعث افزایش 55 درصدی انتقال حرارت در مقایسه با سیال پایه میشوند.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, سیال خنککننده, رادیاتور, انتقال حرارت, ضریب انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030143,
author = {شکرگزار, مطهره and زینالی هریس, سعید and پورفرهنگ, سمیرا and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال، سیال خنککننده، رادیاتور، انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده
%A شکرگزار, مطهره
%A زینالی هریس, سعید
%A پورفرهنگ, سمیرا
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]