سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک )

نویسندگان: حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار منشا اصلی تامین پتاسیم برای گیاهان هستند. این مطالعه به‌منظور بررسی تاثیر و توانایی عصاره‌گیر تیزاب‌سلطانی در رها‌سازی پتاسیم از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار‌ انجام شد. پتاسیم قابل عصار‌گیری توسط تیزاب‌سلطانی در پنج نوع کانی پتاسیم‌دار بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت و فلدسپار پتاسیم زنجان و یزد در دو اندازه 100-50 و کوچک‌تر از 50 میکرون در سه تکرار اندازه‌گیری شد. مقدار پتاسیم رها‌شده از این کانی‌ها با دستگاه فلیم‌فتومتر اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که عصاره‌گیر تیزاب‌سطانی قادر به آزاد‌سازی مقدار قابل توجهی از پتاسیم موجود در میکا‌های بیوتیت و فلوگوپیت می‌باشد اما در آزاد‌سازی پتاسیم از میکای موسکویت و فلدسپار‌های پتاسیم چندان موفق نمی‌باشد. بنابراین، عصاره‌گیر تیزاب‌سلطانی به گونه‌ای کیفی، تخمینی از نوع کانی‌های پتاسیم‌دار خاک است که این نتیجه‌گیری نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

کلمات کلیدی

, تیزاب سلطانی, رهاسازی پتاسیم, فلدسپار پتاسیم, میکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030163,
author = {حاتمی, حدیث and کریمی, علیرضا and فتوت, امیر and حسین خادمی},
title = {استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک},
booktitle = {سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {تیزاب سلطانی، رهاسازی پتاسیم، فلدسپار پتاسیم، میکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک
%A حاتمی, حدیث
%A کریمی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A حسین خادمی
%J سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
%D 2012

[Download]