بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از محصولات استراتژیک کشور بشمار می رود. استان خراسان رضوی پس از استان های کرمان و یزد مقام سوم تولید پسته کشور را به خود اختصاص، داده است. شهرستان مه ولات با سطح زیر کشت حدود ٢٢ هزار هکتار قطب پسته استان خراسان رضوی محسوب می شود. در اواخر بهار تا اواسط تابستان ١٣٩٠تعداد ٣٨ نمونه خاک مرکب به وزن ٥٠٠ گرم به طور تصادفی از باغات پسته شهرستان مه ولات (دشت فیض آباد) از عمق ٥ سانتیمتری سطح خاک جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. مقدار ١٠ گرم خاک در ارلن های محتوی ٩٠ میلی لیتر آب پپتونه یکدهم درصد به صورت سوسپانسیون در آمد. سری های رقت با روش dilution plate technique رقیق و روی محیطکشت پخش گردید. شناسایی جدایه هایAspergillus section Flavi بر اساس منابع معتبر انجام شد.از مجموع ١04 جدایه بدست آمده، ٧٢ جدایهA. flavus، 12 جدایهA. nomius و 20 جدایه A . parasiticus شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, پراکنش , Aspergillus section Flavi , پسته , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030173,
author = {هوشیارفرد, محمود and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت and فلاحتی رستگار, ماهرخ and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پراکنش ، Aspergillus section Flavi ، پسته ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی
%A هوشیارفرد, محمود
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]