بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران )

نویسندگان: محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سال های90 -١٣٨٩ جمعیت گونه های آسپرژیلوس متعلق به Aspergillus section Flavi در خاک مناطق عمده کشت بادام زمینی کشور در استانهای گیلان (آستانه اشرفیه) و گلستان (مینودشت) مورد مطالعه قرار گرفت. جدایه ها با استفاده از روش سریال رقت و کشت بر روی محیط های نیمه انتخابی از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت مورد ارزیابی قرار گرفتند. ٨٢ درصد جدایه هایA. parasiticusو ٧٨ درصدجدایه هایA. flavus و تمام جدایه های A. nomius تولید کننده افلاتوکسین بودند. 78درصد استرین هایA. parasiticus و ٦٤ درصد استرین های گونهA. flavusقادر به تولید سختینه در دمای ٣٠ درجه سانتیگراد بودند. فراوانی جدایه های افلاتوکسین زایA. parasiticus بدست آمده از مزارع بادام زمینی استان گیلان در مقایسه با استان گلستان بیشتر بود. این موضوع نشان می دهد که احتمالا بین مقادیر بالای رطوبت نسبی هوا و شیوع قارچ های تولید کننده افلاتوکسین ارتباط وجود دارد.

کلمات کلیدی

, Aspergillus section Flavi , افلاتوکسین , اسکلرت , بادام زمینی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030175,
author = {هوشیارفرد, محمود and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {Aspergillus section Flavi ، افلاتوکسین ، اسکلرت ، بادام زمینی ، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران
%A هوشیارفرد, محمود
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]