3rd Iranian agricultural biotechnology congress , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR )

نویسندگان: محمد محسن زاده , هدا حسن زاده , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی نمونه های پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسایتوژنز با استفاده از روش کشت در محیط انتخابی و تایید تشخیص به روش Multiplex-PCR می باشد. دراین بررسی تعداد 110 نمونه پنیر سنتی و صنعتی در مشهد به طور کاملاً تصادفی اخذ گردید. نمونه ها پس از یکنواخت کردن و غنی سازی اولیه، در محیط کشت LEB که حاوی سیکلوهگزامید، اسیدنالیدیکسیک وآکریفلاوین می باشد، کشت گردیدند، سپس نمونه ها درمحیط انتخابی آکسفوردآگارکه حاوی آنتی بیوتیکهای انتخابی است، کشت داده شدند. دراین مرحله، پرگنه های سیاه رنگ با هاله سیاه در اطراف کلونی ها به عنوان موارد مثبت احتمالی در نظرگرفته شدند. سپس آزمایشات تکمیلی شامل تستهای اکسیداز، کاتالاز، تست حرکت، تست CAMP، و رنگ آمیزی گرم انجام گردید. کلیه جدایه ها با استفاده از روش مولکولی Multiplex-PCR و با کمک آغازگرهای اختصاصی Prs و Prf جهت تشخیص جنس و گونه مورد تایید قرار گرفتند. دراین مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی و صنعتی عرضه شده در شهر مشهد به جنس لیستریا 18/8% و به گونه ی مونوسایتوژنر 45/5% ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, لیستریا مونوسیتوژنز, M-PCR , پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030205,
author = {محسن زاده, محمد and حسن زاده, هدا and باسامی, محمدرضا},
title = {بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR},
booktitle = {3rd Iranian agricultural biotechnology congress},
year = {2012},
location = {Mashhad, ايران},
keywords = {لیستریا مونوسیتوژنز، M-PCR ، پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR
%A محسن زاده, محمد
%A حسن زاده, هدا
%A باسامی, محمدرضا
%J 3rd Iranian agricultural biotechnology congress
%D 2012

[Download]