3rd Iranian agricultural biotechnology congress , 2012-09-03

عنوان : ( شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , عبدالله صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه آلودگی غلات به انواع کپک های مولد مایکوتوکسین برای سلامتی انسان و دام خطرناک می باشد، این تحقیق با هدف بررسی میزان آلودگی نمونه های ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداریهای صنعتی و غیرصنعتی استان خراسان رضوی به انواع قارچ های Fusarium graminearum و Fusarium culmorum انجام گرفت. به این منظور پس از

کلمات کلیدی

, ذرت, جو, PCR, Fusarium graminearum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030208,
author = {آسیه مهرزاد and مرتضوی, سید علی and رویا رضائیان دلوئی and معصومه مهربان سنگ آتش and محسن زاده, محمد and عبدالله صالحی},
title = {شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی},
booktitle = {3rd Iranian agricultural biotechnology congress},
year = {2012},
location = {Mashhad, ايران},
keywords = {ذرت، جو، PCR; Fusarium graminearum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی
%A آسیه مهرزاد
%A مرتضوی, سید علی
%A رویا رضائیان دلوئی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A محسن زاده, محمد
%A عبدالله صالحی
%J 3rd Iranian agricultural biotechnology congress
%D 2012

[Download]