نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی , 2012-04-20

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد )

نویسندگان: محمد محسن زاده , عاطفه صرافان صادقی , فائزه عارفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده میکروکوکاسه بخصوص جنس استافیلوکوکوس در طبیعت به فراوانی پراکنده اند. محل زندگی آنها بیشتر دستگاه تنفس و پوست انسان و حیوانات می باشد. معمولا 14 تا 40% افراد سالم دارای استافیلوکوک روی پوست هستند. بنابراین مواد غذایی در اغلب موارد به وسیله انسان به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده می شود به خصوص غذاهایی که همگام تهیه زیاد دستکاری می شوند. از طرفی بیشتر حیوانات اهلی نیز ناقل استافیلوکوکوس اورئوس می باشند. عفونت پستان استافیلوکوکوسی یکی از بیماریهای شایع گاو میباشد که علاوه بر اینکه ضررهای اقتصادی فراوانی ببار می آورد، باعث آلودگی شیر به انواع استافیلوکوکوس ها نیز می شود. از میان استافیلوکوکوس ها، استافیلوکوکوس اورئوس همیشه به عنوان یک پاتوژن قوی مسمومیت زا مورد توجه بوده است.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس, مقاومت آنتی بیوتیکی, پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030209,
author = {محسن زاده, محمد and صرافان صادقی, عاطفه and عارفی, فائزه},
title = {بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد},
booktitle = {نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی},
year = {2012},
location = {قم, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد
%A محسن زاده, محمد
%A صرافان صادقی, عاطفه
%A عارفی, فائزه
%J نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
%D 2012

[Download]