پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (6), شماره (1), سال (2004-4) , صفحات (60-76)

عنوان : ( فلسفه از نظر ویتگنشتاین متاخر )

نویسندگان: جعفر مروارید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی دیدگاه ویتگنشتاین دوم درباره فلسفه می‌پردازد. نگاه او به فلسفه تفاوتی بنیادین با دیدگاه‌های غالب فیلسوفان دارد. فلسفه نزد او نه حل مسائل به روشی جدید، بلکه بازخوانی دوباره اصل مسائل فلسفی است. برای رسیدن به این هدف گزاره‌های گرامری مطرح می‌شود که وظیفه آن بررسی کاربردهای واژه‌ها و نشان دادن استعمالات نابجای آنهاست. «بازی‌های زبانی» از ابداعات دیگر اوست که نقش مهمی در نشان دادن تنوّع حوزه‌های مختلف زبانی به عهده دارد، بازی‌هایی که شباهت آنها خانوادگی است و همه به نوعی قاعده‌مندند. ویتگنشتاین بازی‌های زبانی مختلف را به صورت اموری بدیهی می‌پذیرد و صرفا آنها را توصیف می‌کند. از این رویکرد به «طبیعت‌گرایی ویتگنشتاین» تعبیر شده است. زبان صورت زندگی است و قابل تفکیک از سایر فعالیت‌های انسان نیست. ویتگنشتاین زبان را نهادی انسانی می‌داند؛ یعنی زبان مجموعه‌ای از فعالیت‌هایِ خود ـ ارجاع و جمعی است. بررسی خصوصیات زبان و بازی ما را به شناخت دقیق‌تری از بازی‌های زبانی می‌رساند. ویتگنشتاین این شناخت دقیق را برای آشکار کردن مرزهای بازی‌ها از یکدیگر و در نهایت، ایضاح مشکلات فلسفی به‌کار می‌گیرد. انتهای مقاله به مقایسه‌ای میان تراکتاتوس و تحقیقات فلسفی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه رأی ویتگنشتاین درباره گزاره‌های فلسفی، از تراکتاتوس تا تحقیقات فلسفی دچار تحوّل شده است.

کلمات کلیدی

, گرامر, بازی زبانی, شباهت خانوادگی, نهاد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030211,
author = {مروارید, جعفر},
title = {فلسفه از نظر ویتگنشتاین متاخر},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2004},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-9791},
pages = {60--76},
numpages = {16},
keywords = {گرامر، بازی زبانی، شباهت خانوادگی، نهاد، توصیف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فلسفه از نظر ویتگنشتاین متاخر
%A مروارید, جعفر
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2004

[Download]