همایش ملی بیوتکنولوژی بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09

عنوان : ( ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت )

نویسندگان: فاطمه انباری میبدی , محمدعلی خلیلی , احمدرضا بهرامی , ناصر مهدوی شهری , بهروز افلاطونیان , آرزو خرادمهر , فاطمه صادقیان , فرزانه فصاحت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی احتمالا یک روش تزریقی مناسب برای جبران سلولها و بافت های از دست رفته در بیماری ترومای مغزی می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی بر روی رت های دچار ترومای مغزی بود.

کلمات کلیدی

, ترومای مغزی, سلولهای بنیادی مزانشیمی, تزریق داخل وریدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030216,
author = {انباری میبدی, فاطمه and محمدعلی خلیلی and بهرامی, احمدرضا and مهدوی شهری, ناصر and بهروز افلاطونیان and آرزو خرادمهر and فاطمه صادقیان and فرزانه فصاحت},
title = {ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت},
booktitle = {همایش ملی بیوتکنولوژی بیوشیمی و مهندسی زیستی},
year = {2012},
location = {تفت, ايران},
keywords = {ترومای مغزی، سلولهای بنیادی مزانشیمی، تزریق داخل وریدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت
%A انباری میبدی, فاطمه
%A محمدعلی خلیلی
%A بهرامی, احمدرضا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بهروز افلاطونیان
%A آرزو خرادمهر
%A فاطمه صادقیان
%A فرزانه فصاحت
%J همایش ملی بیوتکنولوژی بیوشیمی و مهندسی زیستی
%D 2012

[Download]