همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس )

نویسندگان: شهربانو حامدی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزجلبک به عنوان یک منبع مناسب برای تولید بیوسوخت درنظر گرفته شده است. محتوای لیپید سلول های ریزجلبک، به عنوان پایه اصلی بیوسوخت، تحت تاثیر شرایط مختلف رشد مثل میزان دی اکسید کربن متفاوت است. در این تحقیق، میزان بهره وری بیومس و لیپید سلول های ریزجلبک کلرلا ولگاریس در دو محیط کشت N8 و SH4 در دو حالت هوادهی با و بدون دی اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفت. میزان بهره وری بیومس و لیپید در هر دو محیط در حالت هوادهی با دی اکسید کربن افزایش یافت اما این افزایش در محیط SH4 ناچیز بود.

کلمات کلیدی

محتوای لیپید بیومس ریز جلبک کلرلا ولگاریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030227,
author = {حامدی, شهربانو and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محتوای لیپید بیومس ریز جلبک کلرلا ولگاریس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس
%A حامدی, شهربانو
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]