دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2012-07-11

عنوان : ( اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris )

نویسندگان: شهربانو حامدی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزجلبک به عنوان یک ماده اولیه مناسب برای تولید بیودیزل شناخته شده است. اما محتوای لیپید سلول ها تحت تاثیر شرایط متفاوت کشت قرار دارد. در این تحقیق، تاثیر محیط کشت سلول های تلقیح کننده بر روی محتوای لیپید سلول های کشت داده شده در محیط N8، با استفاده از روش وزنی بررسی شد. محیط کشت تلقیحی SH4 نسبت به N8، محتوای لیپید بیشتری در سلول های ریزجلبک chlorella vulgaris ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, ریزجلبک, chlorella vulgaris, بیودیزل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030228,
author = {حامدی, شهربانو and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris},
booktitle = {دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ریزجلبک، chlorella vulgaris، بیودیزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris
%A حامدی, شهربانو
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
%D 2012

[Download]