همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 )

نویسندگان: حمیده حمزه زاده مرزونی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری Rhodococcus erythropolis IGTS8 یک گونه گرم مثبت و مزوفیل است که می تواند اتم گوگرد در مولکول دی بنزوتیوفن را از طریق مسیر اختصاصی 4S بدون تخریب ساختمان کربنی آن حذف کند. دی بنزوتیوفن(DBT)و مشتقات آن از مهم ترین ترکیبات موجود در برش های نفتی بعد از فرآیند گوگردزدایی با هیدروژن هستند. این فرآیند در دما و فشار بسیار بالا انجام می شود.در مقابل، فرآیند گوگردزدایی زیستی در شرایط عملیاتی متعادل انجام می شود و به دلیل دست نخورده ماندن ساختمان کربنی ترکیبات آلی گوگرددار، ارزش حرارتی سوخت کاهش نمی یابد. در این مطالعه تاثیر غلظت اولیه DBT در محیط کشت بر سرعت رشد سلول های باکتریایی و فعالیت گوگردزدایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین رشد سلولی در غلظت ppm1 از DBT و حداکثر سرعت مخصوص تولید 2- HBP، برابر mM 2-HBP/kg DCW.h 46/1 بود که در غلظت ppm8 از DBT، حاصل شد.

کلمات کلیدی

گوگردزدایی زیستی Rhodococcus erythropolis دی بنزوتیوفن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030229,
author = {حمزه زاده مرزونی, حمیده and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گوگردزدایی زیستی Rhodococcus erythropolis دی بنزوتیوفن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8
%A حمزه زاده مرزونی, حمیده
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]