سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی )

نویسندگان: فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن، یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین تاثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت خاک می‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین واقع در استان خراسان شمالی با میانگین بارندگی و دمای سالیانه به‌ترتیب 351 میلی‌متر و 3/8 درجه سانتی‌گراد انجام شده است. 105 نمونه خاک از شیب‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و بدون جهت در کاربری‌های دیم غلات، یونجه و مرتع در 7 نقطه از عمق 15-0 سانتی‌متری بخش شیب پشتی، در تیرماه برداشت شد. شیب‌های شرقی در هر سه کاربری بیشترین مقدار کربن آلی را داشته و میانگین آن تا 35/1 درصد در کاربری یونجه، 20/1 درصد در دیم و 64/1 درصد در مرتع و کمترین مقدار کربن آلی مربوط به شیب‌های جنوبی با میانگین 81/0 در یونجه، 60/0 در دیم و 31/1 درصد درمرتع می‌باشد. در سه کاربری، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین مقدار کربن آلی در شیب‌های شرقی با شیب‌های شمالی و غربی مشاهده نشد. همچنین، نتایج تجزیه واریانس، نشان داد که تاثیر جهات شیب بر میزان کربن آلی خاک کمتر از نوع کاربری است، لذا جهت جلوگیری از تخریب اراضی و با توجه به اهمیت اقتصادی و وابسته بودن مردم منطقه به‌ دیم‌کاری، می‌توان توصیه کرد که به غیر از شیب‌های جنوبی، علاوه بردیم‌کاری غلات، کشت یونجه نیز با رعایت اصول حفاظتی ادامه پیدا کند.

کلمات کلیدی

, تخریب اراضی, جهت شیب, دیم‌کاری, روئین, کربن آلی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030236,
author = {مقامی مقیم, فرشته and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی},
booktitle = {سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {تخریب اراضی، جهت شیب، دیم‌کاری، روئین، کربن آلی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی
%A مقامی مقیم, فرشته
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران
%D 2012

[Download]